ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.ΕΛ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. 31/07/2020

10.07.2020
|
Comments off
|

Comments are closed.