ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ

Για την πιστοποίηση της ηλικίας απαιτείται η επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού γεννήσεως.