ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ

Σε εφαρμογή της με αριθ. Β/41804/4443/2011 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της από 21/10/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε και επιτρέπεται η μεταφορά ζώων αναπήρων και μικρών κατοικίδιων ζώων εντός του χώρου των επιβατών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Το ζώο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί μεταφοράς διαστάσεων 50 x 40 x 35 εκατοστά, το οποίο να αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, την δ/νση κατοικίας του, το τηλέφωνο και να συνοδεύεται από το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας του με πρόσφατη θεώρηση.

2) Αν πρόκειται για ζώα συνοδείας τυφλών, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς.

3) Η μεταφορά επιτρέπεται μέχρι 2 ζώα ανά λεωφορείο.

4) Η μεταφορα γίνεται σε δρομολόγια που καλύπτουν το 30% του συνόλου των διαδρομών και είναι εξ αρχής προσδιορισμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ενόχλησης αλλεργικών επιβατών. Οι προβλεπόμενες ώρες μεταφοράς ακολουθούν στον παρακάτω πίνακα.

Comments are closed.