ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ

Σε εφαρμογή της με αριθ. Β/41804/4443/2011 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της από 21/10/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε και επιτρέπεται η μεταφορά ζώων αναπήρων και μικρών κατοικίδιων ζώων εντός του χώρου των επιβατών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Το ζώο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί μεταφοράς διαστάσεων 50 x 40 x 35 εκατοστά, το οποίο να αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, την δ/νση κατοικίας του, το τηλέφωνο και να συνοδεύεται από το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας του με πρόσφατη θεώρηση.

2) Αν πρόκειται για ζώα συνοδείας τυφλών, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς.

3) Η μεταφορά επιτρέπεται μέχρι 2 ζώα ανά λεωφορείο.

4) Η μεταφορα γίνεται σε δρομολόγια που καλύπτουν το 30% του συνόλου των διαδρομών και είναι εξ αρχής προσδιορισμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ενόχλησης αλλεργικών επιβατών.

Τα δρομολόγια που προσδιορίστηκαν είναι τα εξής:

-Από Έδεσσα προς Αθήνα 09:00 πμ
-Από Αθήνα προς Έδεσσα 09:00 πμ

-Από Έδεσσα προς Θεσ/νίκη 10:00 πμ, 11:00 πμ, 16:00 μμ,
20:00 μμ
-Από Θεσ/νίκη προς Έδεσσα 10:00 πμ, 11:00 πμ, 16:00 μμ,
20:00 μμ

-Από Γιαννιτσά προς Θεσ/νίκη 06:00 πμ, 08:15 πμ,
12:15 μμ, 14:15μμ, 16:15 μμ,18:45μ.μ, 20:45 μμ
-Από Θεσ/νίκη προς Γιαννιτσά, 06:00 πμ, 08:00 πμ,10:00 πμ, 11:00μμ, 15:30 μμ, 16:00 μμ, 17:30 μμ & 20:00 μμ

-Από Κρύα Βρύση προς Θεσ/νίκη 8:10 πμ
-Από Θεσ/νίκη προς Κρύα Βρύση, 19:30 μμ

-Από Αριδαία προς Θεσ/νίκη, 10:30 πμ & 18:30μμ
-Από Θεσ/νίκη προς Αριδαία, 10:30 πμ & 18:30μμ

Comments are closed.