ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
06:00 - -
07:00 07:00 07:00
08:00 08:00 -
09:00 (1) 09:00 (1) 09:00 (1)
10:00 10:00 -
11:00 (1) 11:00 (1) 11:00 (1)
12:00 12:00 -
13:00 (1) 13:00 (1) 13:00 (1)
14:00 14:00 14:00
15:00 (1) 15:00 (1) 15:00 (1)
16:00 16:00 16:00
17:00 (1) 17:00 (1) 17:00 (1)
18:00 18:00 18:00
19:00 (1), (2) - -
20:00 20:00 20:00
Με την ένδειξη (1) Δια μέσου Σεβαστιανών / Με την ένδειξη (2): Μόνο Παρασκευή / Όλα δια μέσου Γιαννιτσών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
06:00 - -
06:30 07:00 -
07:00 08:00 07:00
08:00 08:30 08:00
08:30 09:00 -
09:00 09:30 09:00
10:00 10:00 10:00
10:30 10:30 -
11:00 11:00 11:00
12:00 12:00 -
12:30 12:30 12:00
13:00 13:00 13:00
13:30 13:30 13:30
14:00 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30
15:00 15:00 15:00
15:30 - 15:30
16:00 16:00 16:00
16:30 16:30 16:30
17:00 17:00 17:00
17:30 - -
18:00 18:00 18:00
18:30 18:30 18:30
19:00 - -
19:30 19:30 19:30
20:00 20:00 20:00
20:45 20:45 20:45
- - -
21:30 21:30 21:30
22:30 22:30 22:30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΙΔΑΙΑ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
06:30 - -
08:30 (4) 08:30 (4) 08:00
10:30 10:30 10:00
12:30 (4) 12:30 (4) 12:00 (4)
14:30 14:30 14:30
16:30 16:30 16:30
18:30 (4) 18:30 (4) 18:30 (4)
20:45 20:45 20:45
Όλα δια μέσου Γιαννιτσών / Με την ένδειξη (4) δια μέσου Πολυκάρπης / Τα υπόλοιπα από Ξιφιανή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
Τα πρωινά μέσω Γιαννιτσών 07:00 08:00
12:30 09:30 10:00
13:30 12:30 13:30
15:30 (1) 15:30 15:30
17:30 18:00 17:30
19:30 (1) 19:30 (1) 19:30 (1)
Όλα μέσω Γιαννιτσών - *(1) Απευθείας (χωρίς μετεπιβίβαση)

ΕΔΕΣΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
05:50 (Στάση Π. Πέλλα 6:45) - -
07:00 (Στάση Π. Πέλλα 8:00) 07:00 07:00
08:00 (Στάση Π. Πέλλα 9:00) 08:00 -
09:00 09:00 09:00
10:00 (Στάση Π. Πέλλα 11:00) 10:00 -
11:00 11:00 11:00
12:00 (Στάση Π. Πέλλα 13:00) 12:00 -
13:00 13:00 13:00
14:00 (Στάση Π. Πέλλα 15:00) 14:00 -
15:00 15:00 15:00
16:00 (Στάση Π. Πέλλα 17:00) 16:00 16:00
17:00 - 17:00
18:00 (Στάση Π. Πέλλα 19:00) 18:00 18:00
- 19:00 19:00
20:00 (Στάση Π. Πέλλα 21:00) 20:00 20:00

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
06:00 (Στάση Π. Πέλλα 6:15) - -
06:35 - -
07:15 - -
07:45 - -
08:15 (Στάση Π. Πέλλα 8:30) 07:00 -
08:45 07:45 -
09:15 08:30 -
09:45 08:45 07:45
10:15 (Στάση Π. Πέλλα 10:30) 09:15 08:15
10:45 09:45 09:00
11:15 10:45 09:45
11:45 11:15 11:15
12:15 (Στάση Π. Πέλλα 12:30) 11:45 11:45
12:45 12:45 12:30
13:15 13:15 13:15
13:45 13:45 13:45
14:15 (Στάση Π. Πέλλα 14:30) 14:15 14:45
14:45 14:45 15:15
15:15 15:15 15:45
15:45 15:45 16:15
16:15 (Στάση Π. Πέλλα 16:30) 16:15 16:45
16:45 16:45 17:15
17:15 17:15 17:45
17:45 18:15 18:30
18:15 18:45 18:45
18:45 19:15 19:15
19:15 19:45 19:45
- - -
20:45 20:45 20:45
21:15 21:15 21:15

Π.ΠΕΛΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
06:15 - -
06:45 07:15 -
08:00 - 08:00
08:30 - -
09:00 09:00 -
09:30 - -
10:30 10:00 10:00
11:00 - -
12:30 12:00 12:00
13:00 13:00 14:00
14:30 - 15:00
15:00 14:30 16:30
16:30 16:30 -
17:00 17:00 18:00
19:00 20:00 20:00
21:00 21:00 21:00
Όταν υπάρχει επιβάτης ΑΠΟ Θεσ/νίκη για την Π.Πέλλα, ο οδηγός είναι υποχρεωμένος να κάνει την νόμιμα ορισμένη στάση στην Π.Πέλλα.

ΑΡΙΔΑΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
06:20 (4) - -
08:30 08:30 07:30
10:30 (4) 10:30 (4) 10:30 (4)
12:30 12:30 12:30
14:30 14:30 14:30
16:30 (4) 16:30 (4) 16:30 (4)
18:30 18:30 18:30
20:30 20:30 20:30
Όλα δια μέσου Γιαννιτσών / Με την ένδειξη (4) δια μέσου Πολυκάρπης / Τα υπόλοιπα από Ξιφιανή

ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δευτέρα - Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
07:20 07:20 09:00
Μέσω Γιαννιτσών Μέσω Γιαννιτσών 12:00
17:45 17:45 17:45
Όλα δια μέσου Γιαννιτσών