ΤΟΠΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ

Δευτέρα – Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
07:250 (1)
Με την ένδειξη (1) είναι το διερχόμενο από Μάνδαλο για Έδεσσα.

ΣΚΥΔΡΑ – ΜΑΝΔΑΛΟ

Δευτέρα – Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
06:45
08:25 08:30
11:00 11:30
13:30
14:25 (2) 14:15
Με την ένδειξη (2) είναι το διερχόμενο από Μάνδαλο για Έδεσσα.

ΣΚΥΔΡΑ – ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ / ΑΡΣΕΝΙ

Δευτέρα – Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
07:30 07:30
11:20 (3) 10:30
12:45 13:30
Με την ένδειξη (3) είναι το διερχόμενο από Έδεσσα για Βέροια.

ΣΚΥΔΡΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ / ΛΙΠΑΡΟ

ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15

ΣΚΥΔΡΑ – ΑΣΠΡΟ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ / ΕΣΩΒΑΛΤΑ / ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ

Δευτέρα – Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
14:20

ΣΚΥΔΡΑ – ΑΣΠΡΟ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15
12:20

ΣΚΥΔΡΑ – ΑΣΠΡΟ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ / ΚΑΛΥΒΙΑ /ΛΙΠΑΡΟ / ΒΑΛΤΟΛΕΙΒΑΔΟ / ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15
12:20