Το δρομολόγιο της Βέροιας ξεκινάει από Πέμπτη 16/03
Πρός Βέροια
ΕΔΕΣΣΑ – ΒΕΡΟΙΑ 07:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) - 12:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 15:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΒΕΡΟΙΑ 07:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 12:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) - 14:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΣΚΥΔΡΑ – ΒΕΡΟΙΑ 07:20(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 12:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 15:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΒΕΡΟΙΑ 06:20(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) - 11:15(ΑΝΤΑΠ ΕΔΕΣΣΑ) - 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
Από Βέροια
ΒΕΡΟΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) - 11:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 15:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΒΕΡΟΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 11:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) - 15:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΒΕΡΟΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 11:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) - 15:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)
ΒΕΡΟΙΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) - 15:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)