ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:30 – 08:30 – 10:30 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:15 ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 19:00 – 20:30 ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – … Continue reading ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ