ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06:30 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:30 – 20:15

ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 12:00 – 12:45 – 14:15 – 16:15 – 18:45 – 20:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00 (ΑΠΕΥΘ. ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 08:45(ΑΠΕΥΘ. ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 11:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) – 13:10(ΑΠΕΥΘ. ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 15:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 18:15 (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:00 – 07:15 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 12:20 – 13:15 – 14:45 – 16:45 – 19:15 – 21:00
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07:30 – 08:30 – 12:00 – 13:30 – 18:30 (ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30 – 10:30 – 13:30 – 15:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 07:00 – 08:30 – 10:30 – 13:30 – 14:30 – 15:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 08:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 10:30(ΑΠΕΥΘ. ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 14:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) – 16:30(ΑΠΕΥΘ. ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 17:30 (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΠΕΥΘ. ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 07:00 – 08:30 – 10:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:00 – 16:30 – 17:30 – 18:30 – 20:00 – 21:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 07:00 – 08:30 – 13:30 – 18:30 (ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ -ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 08:00* – 09:30* – 12:30** -14:15* – 19:45**       *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 07:30* – 08:30** – 12:00* – 13:30* – 18:30**      *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 07:20 – 12:15 – 14:30 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30- 11:30 – 13:10 – 15:15 – 18:15 (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 07:45 -09:15 – 11:15 – 14:15 – 15:45 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:30 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 12:30 – 14:00 – 16:00 – 18:30 – 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09:00 – 11:00 – 12:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09:15 – 11:15 – 12:15 – 15:15 – 16:15 – 18:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) -15:00 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ) – 17:15(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΛΙΚΗ 08:00 – 09:45 – 11:00 – 11:45 – 12:45 – 15:45 – 16:45 – 18:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:00 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 14:00 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ)- 20:00(ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 18:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 09:45 – 11:45 – 13:45 – 14:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:00 – 11:00 – 12:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 12:30 – 15:30 – 21:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:15 – 15:00 – 17:15
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09:00 – 11:00 – 12:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09:15 – 11:15 – 12:15 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 11:15(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ) – 15:00 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ) – 17:15(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΛΙΚΗ 08:00 – 09:45 – 11:00 – 11:45 – 12:45 – 15:45 – 16:45 – 18:45 – 20:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:00 (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 14:00 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ)- 20:00(ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 18:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 09:45 – 11:45 – 13:45 – 14:45 – 17:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:00 – 11:00 – 12:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 12:30 – 15:30 – 21:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:15 – 15:00 – 17:15
   
Ηλεκτρονικό εισιτήριο στο www.ktelpellas.gr & χρήση στο στο e-ticket