Ηλεκτρονικό εισιτήριο στο www.ktelpellas.gr & χρήση στο e-ticket
Καθημερινές
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:20(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:15 – 06:45 – 07:15 – 08:15 – 09:45 – 10:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:00 -18:30 – 19:00 20:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:00 – 06:45 – 07:15 – 07:45 – 08:45 – 10:10 – 11:15 – 12:45 – 13:15 – 13:55 – 14:45 – 15:15 – 16:00 –17:00 – 17:15 – 19:00 – 19:15 – 21:00
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07:15 – 08:00 – 09:30 – 10:45 – 12:15(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) – 13:50 (ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 6:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 10:00 – 12:00 – 13:00(ΑΝΤΑΠ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:15 – 12:00 – 13:00(ΑΝΤΑΠ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 06:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 09:00 – 11:15 – 12:00(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 19:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 11:15 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 -15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 20:00 – 22:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 06:00 – 08:00 – 09:00 – 11:15 – 14:00 – 18:30(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ -ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 07:30* – 08:45* – 10:00* – 12:00** – 14:45** – 19:15*     *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 07:15* – 08:00** – 09:30* – 10:45* – 12:15* – 13:50*              *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 07:05(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 07:40 – 10:00 – 12:00 – 13:00 – 14:30 – 18:30(ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30 – 11:15 – 13:10 – 14:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 15:30 – 16:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 20:00(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 06:45 – 07:45 -08:45 – 09:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 10:45 – 12:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:20(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 18:15 – 20:15
Σάββατο
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 18:30
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07:00 – 08:45 – 09:20 – 10:45 – 12:45 – 13:00 – 14:00 – 14:45 – 15:20 – 16:45 – 18:45 – 19:15 – 20:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 08:00 – 10:00 – 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 08:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 08:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 11:00 – 16:30 – 19:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:00 – 10:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 08:00* – 12:00* – 18:30*(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ) – 19:00*      ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:45 – 10:45 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 11:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 14:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
Κυριακή
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΛΙΚΗ 08:00 – 08:45 – 11:45 – 13:30 – 14:45 – 15:00 – 15:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:45 – 19:15 – 20:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 09:00 – 11:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 09:00 – 11:00 – 14:00 – 14:30 -15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 19:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 20:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 09:45 – 11:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) -17:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 11:15 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)