Ηλεκτρονικό εισιτήριο στο www.ktelpellas.gr & χρήση στο e-ticket
Καθημερινές
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:15 – 16:15 - (17:15 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) – 18:15 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6:15 – 06:50 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:00 - (17:30 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) -18:30 – 19:30 20:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:00 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 19:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ06:00 – 06:45 – 07:20 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:10 – 11:15 – 12:10 – 13:00 – 13:55 – 14:45 – 15:20 – 16:00 –17:00 – 17:20 – (18:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - 19:00 – 19:50 – 21:00
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ07:15 – 08:30 – 10:30 – 12:30 - 13:50 – 20:00 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ6:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:00 – 12:00 – 13:00(ΑΝΤΑΠ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00 – 18:15 – 20:00 - (21:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ06:00 – 07:00 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 10:00 – 11:15 – 12:00 – 13:00(ΑΝΤΑΠ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 17:00 – 18:15 – 19:00 – (21:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ06:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 08:30 – 11:15 – 12:00(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 17:00 – 19:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ06:00 – 07:00 – 08:00 –08:30 – 09:00 – 10:00 – 11:15 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 -15:00 – 16:00 – 16:30 – 17:00 –18:15 – 18:45 – 19:00 – 20:00 – (21:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) - 22:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ07:00 – 09:00 – 12:00 – 14:00 – 18:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ -ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ08:00* – 09:45* – 12:45** – 14:45* – 19:30* – 20:30*     *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ07:15* – 08:30** – 10:30** – 13:50* – 20:00*          *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ07:00(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 07:40 – 12:00 – 13:00 – 14:30 – 15:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ07:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 15:30 – 16:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 19:00(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ06:45 – 07:45 -08:45 – 09:45 – 10:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 19:00 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ06:00 – 07:00 – 08:00 – 09:00 – 10:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15
Σάββατο
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 16:30 – 19:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ07:00 – 08:45 – 09:20 – 10:45 – 12:45 – 13:00 – 14:00 – 14:45 – 15:20 – 16:45 – 17:20 – 18:45 – 19:45 – 20:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ08:00 – 10:00 – 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ08:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 14:00 – 14:30 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ08:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 11:00 14:30 – 16:30 – 19:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ08:00 – 10:00 – 11:00 – 14:00 – 14:30 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 18:30 – 19:00 – 20:00 – 21:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ08:00* – 12:00* – 18:30*      ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ07:00 - 08:45 – 10:45 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ08:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 11:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 14:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
Κυριακή
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ09:00 – 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΛΙΚΗ08:00 – 08:45 – 11:45 – 13:30 – 14:45 – 15:00 – 15:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:45 – 19:15 – 20:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ09:00 – 11:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ09:00 – 11:00 – 14:00 – 14:30 -15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 19:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 – 15:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 19:00 – 20:00 – 21:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ20:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ09:45 – 11:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) -17:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ11:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)