ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06:30 – 08:30 – 10:30 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 18:15 – 20:15

ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:30 – 20:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 13:10(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 20:00 (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:00 – 07:15 – 09:15 – 10:10 – 11:15 – 12:45 – 14:00 – 14:45 – 15:15 – 16:45 – 17:15 – 19:00 – 21:00
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 10:15 – 13:50 (ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 06:15 – 07:00 – 09:00 – 12:00 – 14:00 -16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 06:15 – 07:00 – 09:00 – 11:15 – 12:00 – 14:00 – 14:30 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 09:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 11:15 – 14:30 – 16:30 – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:15 – 07:00 – 09:00 – 11:15 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 -16:00 – 16:30 – 18:00 – 20:00 – 21:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ

11:15 – 14:00 – 18:00 (ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ -ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 09:15* – 12:30** – 14:45* – 18:45**  – 19:45     *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ -ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 07:20* – 08:00** – 10:15* – 12:15* – 13:50* – 19:15                 *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ

07:20 – 07:40 – 10:45 – 12:00 –  13:00 – 14:30 – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:45(ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30 – 10:00 – 13:10 – 14:00 – 15:15 – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 20:00(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 07:45 – 09:45 – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:30 – 08:30 – 10:30 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 18:15 – 20:15
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 09:00 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 20:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:30 – 14:30 – 17:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΛΙΚΗ 07:00 – 08:45 – 09:20 – 11:45 – 13:00- 14:45 – 15:20 – 16:00 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 08:00 – 11:00 – 11:30 – 14:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:30 – 16:30 – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:00 – 11:00 – 11:30 – 14:00 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 20:00 – 21:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 18:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:45 – 11:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:30- 14:30 – 17:45
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΛΙΚΗ 08:00 – 08:45 – 11:45 – 13:30 – 14:45 – 15:15 – 16:45 – 17:15 – 18:45 – 19:15 – 20:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΕΔΕΣΣΑ 09:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΚΥΔΡΑ 09:00 – 11:00 – 14:00 – 14:30 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 18:30 – 20:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:00 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30 – 16:00 – 16:30 – 18:00 – 18:30 – 20:00 – 21:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 20:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 09:45 – 11:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΕΔΕΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
ΕΔΕΣΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 11:15 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
   
Ηλεκτρονικό εισιτήριο στο www.ktelpellas.gr & χρήση στο στο e-ticket