ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30 – 11:15 – 13:10 – 14:00 – 15:30 – 20:00(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 13:10(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)- 13:10(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΡΜΑ-ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ
ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΣΩΣΑΝΔΡΑ
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΟΡΕΙΝΟ
ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΡΙΖΟΧΩΡΙ-ΦΙΛΩΤΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 11:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 14:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 10:45 – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 11:15 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ 11:15