Καθημερινές
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30 – 11:15 – 13:10 – 14:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 15:30 – 16:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 20:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45  – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:15(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30 – 20:00 ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 6:40 – 12:15 – 14:00
ΟΡΜΑ 07:10 – 13:05 – 14:00
ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΣΩΣΑΝΔΡΑ 7:50 – 10:30 – 13:00 – 14:00
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΟΡΕΙΝΟ 7:30 – 08:30(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ!) – 12:00(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ!) – 13:15 – 14:00
ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ 08:00 – 09:30 – 13:05 – 14:00
ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΙΠΕΡΙΑ 07:10 – 13:15 – 14:00
ΡΙΖΟΧΩΡΙ-ΦΙΛΩΤΕΙΑ 6:40 – 7:40 – 08:30(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ!) – 12:00(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ!) – 13:05 – 14:00
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 07:15 – 13:05 – 14:00
ΓΑΡΕΦΙ 07:05 – 14:00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ – ΧΡΥΣΗ 14:00
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥΣ 07:15 – 14:00
Σάββατο
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 19:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 11:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 14:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
Κυριακή
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 10:45 – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 11:15 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ 11:15