Καθημερινές
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:00 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)- 14:30 – 16:30 – 19:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ07:00 – 08:30 – 11:00 – 13:00 – 14:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 15:30 – 16:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 19:00(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45  – 14:30 – 16:30 – 19:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ06:20 – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 11:00(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 19:00
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ06:40 - 12:15 - 14:00 - 20:45(ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΟΡΜΑ07:05 - 13:05 - 14:00
ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΣΩΣΑΝΔΡΑ7:55 - 10:30 - 13:00 - 14:00
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΟΡΕΙΝΟ07:30 - 13:15 - 14:00 - 08:30-12:00(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ)
ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ08:00 - 09:30 - 13:05 - 14:00
ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΙΠΕΡΙΑ07:05 - 13:20 - 14:00
ΡΙΖΟΧΩΡΙ-ΦΙΛΩΤΕΙΑ07:45 - 13:05 - 14:00 08:30-12:00(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ)
ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ07:15 - 13:05 - 14:00
ΓΑΡΕΦΙ07:05 - 14:00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ – ΧΡΥΣΗ14:00
ΣΑΡΑΚΗΝΟΥΣ07:15 - 14:00

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ 07:45 - 14:00

Σάββατο
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:30 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 19:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:30 – 11:45 – 14:30 – 16:30 – 19:00
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 - 08:30(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ) – 11:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ) – 14:00(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ) – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
Κυριακή
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ09:00 - 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ10:45 – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ11:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ-