Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Γουστέρης του Αχιλλέα
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Τραϊανός Κουπαράνης του Ιωάννη
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Σιταράς Ιωάννης του Νικολάου
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Βρατάκης Γρηγόριος του Σωτηρίου
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Χρυσαφίδης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Αρσενίου Κωνσταντίνος του Χαραλάμπου
  • ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Φωτίου Αριστοτέλης του Αθανασίου