Δρομολόγια Αθήνα - Αριδαία & Αριδαία - Αθήνα
ΑΡΙΔΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 11.15
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 07.00
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 07.00
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 07.00
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 07.00 & 15.30
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 07.00
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11.15
ΑΘΗΝΑ - ΑΡΙΔΑΙΑ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10.30
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 10.30
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 10.30
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 10.30
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 10.30 & 16.30
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 13.00
Από Πόζαρ
ΠΟΖΑΡ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10.45 ( ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ ), 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 11.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ΓΙΑ ΤΩΝ 12.45 ), 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 16.45 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 11.20 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ), 14.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 18.30 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 10.20 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ), 14.00 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ), 18.00 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
ΠΟΖΑΡ - ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10.45 ( ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ ), 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 11.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ΓΙΑ ΤΩΝ 12.45 ), 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 16.45 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 19.35 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 11.20 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ), 14.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 18.30 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 10.20 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ), 14.00 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ), 18.00 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
ΠΟΖΑΡ - ΑΡΙΔΑΙΑ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10.45, 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 11.15, 13.40, 16.45, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 11.20, 14.00, 18.30
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 10.20, 14.00, 18.00
ΠΟΖΑΡ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10.45, 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 13.40, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 11.15, 13.40, 16.45, 19.35
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 11.20, 14.00, 18.30
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 10.20, 14.00, 18.00
ΠΟΖΑΡ - ΑΘΗΝΑ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 13.40 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ )
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 10.20 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ )
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10.45 ( ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ )
ΠΟΖΑΡ - ΒΟΛΟΣ
 
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 14.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
ΠΟΖΑΡ - ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 14.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
ΠΟΖΑΡ - ΛΑΡΙΣΑ
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 10.20 “ΝΙΑΒΗΣ” & 14.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΛ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 10.45 “ΝΙΑΒΗΣ”
ΠΟΖΑΡ - ΚΟΖΑΝΗ
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 14.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
ΠΟΖΑΡ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 14.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
Προς Πόζαρ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 11.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 16.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 11.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 16.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 11.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 16.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 11.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 16.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 09.00 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ), 11.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ), 14.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 16.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 08.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ) , 11.00 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ), 16.30 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ) , 14.30 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 12.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 17.15 ( ΑΝΑΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 12.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 17.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 12.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 17.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 12.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 17.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 09.45 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ), 12.00 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ), 15.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΑΡΙΔΑΙΑ ), 17.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 08.45 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ), 11.45 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ), 17.15( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 11.45 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ), 15.15 ( ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ )
ΑΡΙΔΑΙΑ- ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 13.20 , 18.15
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 13.20 , 18.15
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13.20 , 18.15
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 13.20 , 18.15
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 10.45, 13.20, 16.20, 18.15
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 09.45, 12.45, 18.15
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 12.45, 16.15
ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 13.35 , 18.30
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 13.35 , 18.30
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 13.35 , 18.30
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 13.35 , 18.30
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 11.00, 13.35, 16.35, 18.30
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.00, 13.00, 18.30
 • ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 13.00, 16.30
ΑΘΗΝΑ - ΠΟΖΑΡ
 
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 10.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 10.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 10.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 10.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
 • ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 10.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
ΒΟΛΟΣ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 14.30 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 16.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ )
ΛΑΡΙΣΑ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 15.15 ( ΣΤΑΘΜΟΣ “ ΝΙΑΒΗΣ ” Περιφερειακός Σταθμός Υπεραστικών Λεωφορείων στο 7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου ) -
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 15.20 ( ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΤΕΛ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ )
ΚΟΖΑΝΗ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 17.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ )
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΠΟΖΑΡ
 • ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 15.15 ( ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ )