Προς Φλώρινα

Από το ΚΤΕΛ Γιαννιτσών

Καθημερινές   06:45 – 12:15 -16:45

Σάββατο   12:15 – 16:45

Κυριακή   12:15 – 16:45 – 20:15

Από το ΚΤΕΛ Έδεσσας

Καθημερινές    07:30 – 13:00 – 17:30

Σάββατο          13:00 – 17:30

Κυριακή          13:00 – 17:30 – 21:00

Από Φλώρινα Προς Έδεσσα Γιαννιτσά

Καθημερινές   08:00 – 12:30 -15:30 – 18:30
Σάββατο          08:00 – 12:30 - 15:30
Κυριακή          12:30 – 15:30 – 18:30