Καθημερινές
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6:15 – 06:50 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:00 -18:30 – 19:30 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ07:10* – 07:25** – 07:45* – 08:10** – 10:10* – 11:10** – 13:10* – 14:10** – 15:10** – 16:10** – 17:10* – 19:30** – 21:10** (*ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ) (**ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ)
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ06:15 – 06:45 – 07:15 – 08:15 – 09:45 – 10:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 -18:30 – 19:00 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ07:20 – 09:45 – 12:25 – 13:15 – 15:40 – 17:40 – 20:10
ΣΚΥΔΡΑ -ΑΘΗΝΑΔΕΥΤΕΡΑ  12:15 - ΤΡΙΤΗ 08:15 - ΤΕΤΑΡΤΗ 08:15 - ΠΕΜΠΤΗ 08:15 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:15
ΣΚΥΔΡΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΛΗ-ΑΝΥΔΡΟ-ΜΑΝΔΑΛΟ-
ΣΚΥΔΡΑ-ΡΙΖΟ-ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΣΕΝΙ-ΠΕΤΡΙΑ-
ΣΚΥΔΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ-
ΣΚΥΔΡΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Σάββατο
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 09:10 – 11:10 – 10:15 – 12:10 – 13:10 – 15:10 – 17:10 – 19:10 – 21:10
ΕΔΕΣΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:00 – 10:00 – 12:00 – 14:00 – 16:00 – 18:00 – 20:00
Κυριακή
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 10:10 – 12:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 19:10 – 21:10
ΕΔΕΣΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:00 – 11:00 – 14:00 – 16:00 – 17:00 – 18:00 – 20:00