Καθημερινές
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:15 – 06:50 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 15:30 – 16:30 – 17:00 -18:30 – 19:30 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:10* – 07:25** – 07:45* – 08:10** – 10:10* – 11:10** – 13:10* – 14:10** – 15:10** – 16:10** – 17:10* – 19:30** – 21:10** (*ΑΠΟ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ) (**ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ)
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:15 – 06:45 – 07:15 – 08:15 – 09:45 – 10:45 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 -18:30 – 19:00 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 07:20 – 09:45 – 12:25 – 13:15 – 15:40 – 17:40 – 20:10
ΣΚΥΔΡΑ -ΑΘΗΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  12:15 - ΤΡΙΤΗ 08:15 - ΤΕΤΑΡΤΗ 08:15 - ΠΕΜΠΤΗ 08:15 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:15 & 16:45
ΣΚΥΔΡΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΛΗ-ΑΝΥΔΡΟ-ΜΑΝΔΑΛΟ -
ΣΚΥΔΡΑ-ΡΙΖΟ-ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΣΕΝΙ-ΠΕΤΡΙΑ -
ΣΚΥΔΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ -
ΣΚΥΔΡΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
Σάββατο
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:30 – 20:15
Κυριακή
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΘΗΝΑ 12:15