ΤΟΠΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 12:00 – 12:45 – 14:15 – 16:15 – 18:45 – 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:15 – 09:45 – 11:45 – 14:45 – 15:45 – 16:15 – 17:45 – 18:45 – 19:45 – 21:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:45 – 08:15 – 09:15 – 10:15 – 12:00 – 12:45 – 14:15 – 16:15 – 18:45 – 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 08:15 – 09:45 – 11:45 (ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 15:45 – 18:45 – 19:45 (ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ)
ΣΚΥΔΡΑ -ΑΘΗΝΑ 08:15 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΔΡΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΛΗ-ΑΝΥΔΡΟ-ΜΑΝΔΑΛΟ 07:00 – 08:30 – 12:00 – 14:30
ΣΚΥΔΡΑ-ΡΙΖΟ-ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΣΕΝΙ-ΠΕΤΡΙΑ 07:30 – 13:30
ΣΚΥΔΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 07:20 – 11:40 – 12:35 – 16:10 – 20:05
ΣΚΥΔΡΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 08:10 – 09:35 – 14:35 – 17:35 – 18:35 – 21:05
ΠΛΑΚΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ εως ΠΕΜΠΤΗ) 08:45
Ν.ΦΛΟΓΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 08:45
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09:15 – 11:15 – 12:15 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:15 – 19:15 – 21:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:15 – 11:15 – 12:15 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 12:15 – 15:15 – 21:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 10:05 – 14:05 – 19:05 – 21:05
ΣΚΥΔΡΑ – ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 12:05 – 15:05
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 09:15 – 11:15 – 12:15 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 10:15 – 12:15 – 14:15 – 15:15 – 19:15 – 21:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 09:15 – 11:15 – 12:15 – 15:15 – 16:15 – 18:15 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 12:15 – 15:15 – 21:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΘΗΝΑ 12:15