ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ΟΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΤΡΟΛΕΪ) ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ