Καθημερινές
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ06:00 – 06:45 – 07:20 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:10 – 11:15 – 13:00 – 13:55 – 14:45 – 15:20 – 16:00 –17:00 – 17:20 – 19:00 – 19:50 – 21:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ06:45 – 07:45 -08:45 – 09:45 – 10:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 19:00 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ06:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 09:15 – 12:00 – 12:45(ΑΝΤΑΠ.ΣΚΥΔΡΑ)- 15:15 – 17:15 – 19:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ07:30* – 08:45* – 10:00* – 12:15** – 14:45** – 19:30* - 20:30*     *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑΔΕΥΤΕΡΑ  12:45 - ΤΡΙΤΗ 08:45 - ΤΕΤΑΡΤΗ 08:45 - ΠΕΜΠΤΗ 08:45 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΡΑΧΩΝΑ-ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ-ΑΘΥΡΑ-ΔΥΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΣΥΚΙΑ-
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ-ΠΛΑΓΙΑΡΙ-ΛΑΚΚΑ-
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΔΡΟΣΕΡΟ-ΓΥΨΟΧΩΡΙ-ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ-ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ-
ΠΡΟΦΗΤΗΣ-
Σάββατο
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07:00 – 08:45 – 09:20 – 10:45 – 12:45 – 13:00 – 14:00 – 14:45 – 15:20 – 16:45 – 17:20 - 18:45 – 19:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:45 – 10:45 – 11:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 09:15 – 13:15 – 19:15 (ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 08:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 11:45 – 15:15 – 17:15 – 19:45
Κυριακή
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 08:45 – 11:45 – 13:30 – 14:45 – 15:00 – 15:15 – 16:45 – 17:15 – 17:45 – 18:45 – 19:15 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 09:45 – 11:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ 12:45