ΤΟΠΙΚΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:00 – 06:45 – 07:15 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:10 – 10:45 – 12:45 – 13:45 – 14:30 – 14:45 – 15:15 – 15:45 – 16:45 – 17:15 – 18:45 – 19:15 – 21:00
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 12:00 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ 07:00 – 07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 12:00 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45 – 17:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 07:10 – 09:15 – 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 15:15 – 17:15 – 19:15
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 07:30* – 09:15* – 12:30** – 14:45* – 17:45* – 19:30*- 20:45**      *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ 08:45 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΡΑΧΩΝΑ-ΛΙΒΑΔΙΤΣΑ-ΑΘΥΡΑ-ΔΥΤΙΚΟ-ΑΓΡΟΣΥΚΙΑ 06:40 – 14:00 (ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ-ΑΡΑΒΗΣΣΟΣ-ΠΛΑΓΙΑΡΙ-ΛΑΚΚΑ-ΔΡΟΣΕΡΟ-ΓΥΨΟΧΩΡΙ-ΤΡΙΦΥΛΛΙ-ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ-ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ 08:00 – 13:30
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07:00 – 08:45 – 09:15 – 10:45 – 12:45 – 13:15 – 14:45 – 15:15 – 15:30 – 16:45 – 18:45 – 19:15 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:45 – 10:45 – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ 07:00 – 08:45 – 10:45 – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 10:45 – 14:45 – 22:30
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:15 – 15:15 – 17:15 – 19:15
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 08:45 – 09:15 – 11:45 – 13:00 – 14:45 – 15:15 – 16:00 – 16:45 – 17:00 – 17:15 – 17:45 – 18:45 – 19:15 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 13:45 – 19:45 – 22:30
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ 09:45 – 10:45 – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΣΚΥΔΡΑ 09:45 – 10:45 – 12:45 – 14:45 – 16:45 – 18:45 – 20:45
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:15 – 15:15 – 17:15 – 19:15
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ 12:45