ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

6:14 pm
|
Comments off
|

ΤΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟ

ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/01/2020

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΡΙΤΗ,ΤΕΤΑΡΤΗ & ΣΑΒΒΑΤΟ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΩΡΑ 14:00 ΑΠΟ ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΩΡΑ 15:00 ΑΠΟ ΕΔΕΣΣΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΩΡΑ 15:15 ΑΠΟ ΣΚΥΔΡΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΩΡΑ 15:45 ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28/01/2020

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑ

15:00 μ.μ.

ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

6:06 pm
|
Comments off
|

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/10/2019
ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΑΠΟ ΕΔΕΣΣΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΘΑ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
Ώρα 05:45 π.μ. & ΟΧΙ 5:50 π.μ.
 
ΑΠΟ ΣΚΥΔΡΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ώρα 06:00 π.μ. & ΟΧΙ 06:05 π.μ.
 
ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ώρα 06:30 π.μ. & ΟΧΙ 06:35 […]

ΑΛΛΑΓΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

10:18 am
|
Comments off
|

ΤΟ ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟ
ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/09/2019
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
1)ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΩΡΑ 18:15 μ.μ.(ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)
2) ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΩΡΑ 12:30 μ.μ. (ΚΥΡΙΑΚΗ)
3)ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΩΡΑ 19:00 μ.μ. (ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ & ΠΕΜΠΤΗ)
4)ΑΠΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΩΡΑ 13:30 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

9:52 am
|
Comments off
|

Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ : Π. Μελά & Φιλίππου 31 Έδεσσα 19 Αυγούστου 2019
Τ.Κ.: 58200 ΕΔΕΣΣΑ Αρ.Πρ.Φ.: 15/127
Τηλ. : 23810 22800
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. Α.Μ. ΑΕ 54696/57/Β/03/09
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά και Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 15ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως και 31/12/2018 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 15ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2018 έως και 31/12/2018.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση του έτους 2019.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που αφορούν την χρήση από 01/01/2019 έως και 31/12/2019.
5. Έγκριση για ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
6. Αντικατάσταση αστικών λεωφορείων με άλλα υπεραστικού τύπου για την ομαλή εξυπηρέτηση της αστικής γραμμής.
7. Χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. η οποία να είναι διαρκής, για την λήψη απόφασης για την αύξηση του στόλου με λεωφορεία στο όνομα του νομικού προσώπου της εταιρείας.
8. Διάφορα. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τυχών έγγραφα αντιπροσώπευσης τους από πρόσωπο που είχαν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής. Μέτοχοι που δεν θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ_ΚΤΕΛ ΠΕΛΛΑΣ_2018
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΣ 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 Next page ›