ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

10:21 am
|
0 Comments
|

Οι τιμές των μηνιαίων εισιτηρίων αναλυτικά για όλα τα δρομολόγια.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

3:40 pm
|
Comments off
|

Κ.Τ.Ε.Λ.
ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δ/νση: Π. Μελά & Φιλίππου 31
Τ.Κ.: 582 00 Έδεσσα                                                                                                                          Έδεσσα 30 Αυγούστου 2016
Πληροφορίες: Αρ.Πρ.Φ.: 15/1837
Τηλ.: 23810 22800
Fax: 23819 23711
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Α.Μ. ΑΕ 54696/57/Β/03/09
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24/09/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρεία στην οδό Π. Μελά & Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 12ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν για την χρήση από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.
5. Έγκριση για τις ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.
6. Καταγγελίες τριών (3) μετόχων κατά της διοίκησης.
7. Έγκριση ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων καθώς επίσης πρατηρίου καυσίμων και λιπαντικών στον χώρο διημέρευσης λεωφορείων της εταιρείας στα Γιαννιτσά.
8. Αύξηση κεφαλαίου της PELLA TOURS Μ.Ε.Π.Ε. με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της προς το ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
9. Διάφορα.
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους από πρόσωπο που είχαν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής.
Μέτοχοι που δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΟΥΣΤΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΟ-ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΗΦΙΣΟΣ

11:33 am
|
0 Comments
|

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι από τις 23/6/2016 τα εισιτήρια και τα δέματα από το πρακτορείο της Αθήνας, θα εκδίδονται και θα παραλαμβάνονται από το πρακτορείο των ΣΕΡΡΩΝ.
Επίσης θα παρέχονται κάθε είδους πληροφορίες στο νέο
τηλ. 2105129229 .

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ :
08:30 πμ .
15:00 μμ .

ΩΡΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΕΔΕΣΣΑ :
08:00 πμ .
15:00 […]

ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ

10:03 am
|
0 Comments
|

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συμφωνίας της εταιρείας μας με τους συλλόγους των τριτέκνων του Νομού Πέλλας, τα μέλη τους θα έχουν έκπτωση 25% στην τιμή του εισιτηρίου τους για όλες τις διαδρομές.

Για τον λόγο αυτό έχουν εκδοθεί πάσο τα οποία θα ισχύουν εώς 31/12/2015.

Τα πάσο φέρουν απο την μπροστινή πλευρά τα στοιχεία του δικαούχου και απο την πίσω πλευρά την υπογραφή του προέδρου του συλλόγου και του προέδρου των ΚΤΕΛ καθώς και την ημερομηνία ότι ισχύουν εως 31/12/2015. Δεν θα γίνονται δεκτά εκείνα που είχαν θεωρηθεί για το έτος 2014 […]