ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΤΕΣ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ

10:03 am
|
0 Comments
|

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν συμφωνίας της εταιρείας μας με τους συλλόγους των τριτέκνων του Νομού Πέλλας, τα μέλη τους θα έχουν έκπτωση 25% στην τιμή του εισιτηρίου τους για όλες τις διαδρομές.

Για τον λόγο αυτό έχουν εκδοθεί πάσο τα οποία θα ισχύουν εώς 31/12/2015.

Τα πάσο φέρουν απο την μπροστινή πλευρά τα στοιχεία του δικαούχου και απο την πίσω πλευρά την υπογραφή του προέδρου του συλλόγου και του προέδρου των ΚΤΕΛ καθώς και την ημερομηνία ότι ισχύουν εως 31/12/2015. Δεν θα γίνονται δεκτά εκείνα που είχαν θεωρηθεί για το έτος 2014 […]

ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑ

9:21 am
|
0 Comments
|

Το Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι απο την Κυριακή 12/07/2015 και κάθε Κυριακή η αναχώρηση του λεωφορείου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη προς Αριδαία ώρα 7:30 π.μ. μεταφέρεται σε ώρα 08:00 […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

9:16 am
|
0 Comments
|

Το Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το επιβατικό του κοινό ότι από το Σάββατο 11/07/2015 το πρακτορείο μας στα Γιαννιτσά μεταφέρεται. Η νέα διεύθυνση είναι Βενιζέλου & Φιλίππου (Περιοχή διαγώνιος παλαιά αγορά Γιαννιτσά). Όλα τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Έδεσσα – Αριδαία και αντιστρόφως, διέρχονται πλέον από το νέο μας πρακτορείο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

6:06 am
|
0 Comments
|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Α.Μ. ΑΕ 54696/57/Β/03/09
   Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιουλίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Π. Μελά & Φιλίππου 31 στην Έδεσσα, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1.Υποβολή & έγκριση Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της 11ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 31/12/2014 μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 11ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.

3.Εκλογή ενός (1) τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2015.

4.Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην χρήση από 01/01/2014 έως και 31/12/2014.

5.Έγκριση για τις ενδομεταφορές κονδυλίων εισφορών του άρθρου 13 Ν. 2963/2001 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

6.Διάφορα

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5 […]