ΤΟΠΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ

Καθημερινές  Σάββατο Κυριακή
 07:05 (Διερχ.)
 07:25 (Διερχ.)
 08:15 (Διερχ.) 08:05 (Διερχ.) 08:05 (Διερχ.)
09:05 (Διερχ.) 09:05 (Διερχ.)
10:05 (Διερχ.) 10:05 (Διερχ.) 10:05 (Διερχ.)
11:05 (Διερχ.). 11:05 (Διερχ.)
 12:05 (Διερχ.) 12:05 (Διερχ.) 12:05 (Διερχ.)
 13:05 (Διερχ.) 13:05 (Διερχ.)
 14:05 (Διερχ.) 14:05 (Διερχ.) 14:05 (Διερχ.)
 15:05 (Διερχ.) 15:05 (Διερχ.) 15:05 (Διερχ.)
 16:05 (Διερχ.) 16:05 (Διερχ.) 16:05 (Διερχ.)
 17:05 (Διερχ.) 17:05 (Διερχ.) 17:05 (Διερχ.)
 18:05 (Διερχ.) 18:05 (Διερχ.) 18:05 (Διερχ.)
 19:05 (Διερχ.) 19:05 (Διερχ.) 19:05 (Διερχ.)
 (20:05)   * Παρασκευή *<-(μόνο Παρασκευή) *<-(μόνο Παρασκευή)
 21:05 (Διερχ.) 21:05 (Διερχ.) 21:05 (Διερχ.)
( Όλα διερχόμενα,  οι ώρες είναι  κατά προσέγγιση.)

ΣΚΥΔΡΑ – ΜΑΝΔΑΛΟ

Δευτέρα – Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
08:25 08:30
10:30 11:30
13:30
14:25 (2) 14:15
Με την ένδειξη (2) είναι το διερχόμενο από Μάνδαλο για Έδεσσα.

ΣΚΥΔΡΑ – ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ / ΑΡΣΕΝΙ

Δευτέρα – Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
07:30 07:30
10:30
12:45 13:30

ΣΚΥΔΡΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ / ΛΙΠΑΡΟ

ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15

ΣΚΥΔΡΑ – ΑΣΠΡΟ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ / ΕΣΩΒΑΛΤΑ / ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ

Δευτέρα – Παρασκευή Σάββατο Κυριακή & Αργίες
14:20

ΣΚΥΔΡΑ – ΑΣΠΡΟ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15
12:20

ΣΚΥΔΡΑ – ΑΣΠΡΟ / ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ / ΚΑΛΥΒΙΑ /ΛΙΠΑΡΟ / ΒΑΛΤΟΛΕΙΒΑΔΟ / ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
09:15
12:20