ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 13:10(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 20:00 (ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30 – 10:00 – 13:10 – 14:00 – 15:15 – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 20:00(ΜΕΣΩ ΣΚΥΔΡΑΣ ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 06:15 – 07:00(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 12:45 – 13:10(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:00 – 20:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ ΜΟΝΟ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 13:10(ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:00(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 06:45 – 12:00 – 14:00
ΟΡΜΑ-ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 07:10 – 13:05 – 14:00
ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΣΩΣΑΝΔΡΑ 07:50 – 10:30- 13:00 – 14:00
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΟΡΕΙΝΟ 7:30 – 08:30(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ) – 12:00(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ) – 13:15 – 14:00
ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ 08:00 – 09:30 – 12:00 – 13:00 – 14:00
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 07:10 – 13:15 – 14:00
ΡΙΖΟΧΩΡΙ-ΦΙΛΩΤΕΙΑ 7:45 – 08:30(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ) – 12:00(ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ) – 13:00
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:30 – 14:30 – 17:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:30 – 14:30 – 17:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:30- 14:30 – 17:45
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 11:15 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ 11:15