ΤΟΠΙΚΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:00 – 08:30 – 10:00 – 14:00 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 18:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:15(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 07:00 (ΑΝΤΑΠ. ΕΔΕΣΣΑ) – 09:15 – 12:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ 06:45 – 14:00
ΟΡΜΑ-ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 08:10 – 14:00 ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ
ΠΡΟΜΑΧΟΙ-ΣΩΣΑΝΔΡΑ 08:10 – 13:00
ΝΕΟΧΩΡΙ-ΒΟΡΕΙΝΟ 09:00 – 12:00 ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ
ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ 09:30 – 13:00
ΛΟΥΤΡΑΚΙ 08:00 – 14:00
ΡΙΖΟΧΩΡΙ-ΦΙΛΩΤΕΙΑ 09:00 – 12:00 ΜΟΝΟ ΠΕΜΠΤΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:30 – 14:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 08:30 – 14:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 08:30- 14:30 – 17:45
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΣΚΥΔΡΑ 10:45 – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 10:45(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 14:30 – 16:30 – 18:30
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΕΔΕΣΣΑ 11:15 – 14:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ) – 16:30(ΑΝΤΑΠ. ΣΚΥΔΡΑ)
ΑΡΙΔΑΙΑ – ΑΘΗΝΑ 11:15