ΤΟΠΙΚΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΜΕΣΩ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 07:20 – 09:00 – 12:30

13:50

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 12:00 – 13:15

08:30 – 14:45