Καθημερινές
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ07:15 – 08:00 – 09:30 – 10:45 – 12:30 – 13:50 – 19:45 (ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ06:00 – 08:00 – 09:00 – 11:15– 14:00 – 18:45(ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ07:30* – 08:45* – 10:00* – 12:15** – 14:45* – 19:30* – 20:30*     *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ07:15* – 08:00** – 09:30* – 10:45* – 12:30* – 13:50* – 20:00*          *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΑΘΗΝΑ-
Σάββατο
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ09:15 – 13:15 – 19:15 ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ10:00(ΜΕΣΩ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ) – 12:30(ΜΕΣΩ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ) – 14:00(ΜΕΣΩ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10:00(ΜΕΣΩ ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ) – 12:30(ΜΕΣΩ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ) – 14:00(ΜΕΣΩ ΑΓ.ΛΟΥΚΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ08:00* – 12:00* – 19:00*      ΟΛΑ ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ
Κυριακή
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 20:45
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 14:30
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14:30
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 20:00
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΑΘΗΝΑ