ΤΟΠΙΚΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 07:20 – 08:00 – 11:30 – 13:50 – 18:15 (ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 06:15 – 08:30 – 14:00 – 17:00 – 18:30 – 20:00 (ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 07:30* – 09:15* – 12:30** – 14:45* – 17:45* – 19:30*- 20:45**      *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 07:20* – 08:00** – 10:30* – 11:30* -13:00 – 13:50* – 15:30* – 18:15*      *(ΜΕΣΩ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)        **(ΜΕΣΩ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ-ΕΣΩΒΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ)
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΑΘΗΝΑ 07:30 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 10:45 – 14:45 – 22:30
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:00 – 12:00 – 15:00
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:00 – 12:00 – 15:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 10:00 – 14:00 – 21:45
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 13:45 – 19:45 – 22:30
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 12:30 – 14:15 – 16:15
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12:30 – 14:15 – 16:15
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ 19:00 – 22:30
ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ – ΑΘΗΝΑ 12:30