ΤΟΠΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 19:00 – 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:25 – 08:10 – 10:10 – 13:10 – 15:10 – 17:10 – 19:10 – 21:10
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 07:30 – 10:10 – 12:25 – 15:40 – 17:40 – 20:10
ΣΚΥΔΡΑ -ΑΘΗΝΑ 08:15 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΔΡΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΛΗ-ΑΝΥΔΡΟ-ΜΑΝΔΑΛΟ
ΣΚΥΔΡΑ-ΡΙΖΟ-ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΣΕΝΙ-ΠΕΤΡΙΑ
ΣΚΥΔΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ
ΣΚΥΔΡΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 09:00 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 09:00 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΘΗΝΑ 12:15