ΤΟΠΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:15 – 06:45 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 15:15 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:00 – 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:25 – 08:10 – 09:10 – 10:10 – 11:10 – 12:25 – 13:10 – 14:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 18:10 – 19:10 – 21:10
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 06:15 – 06:45 – 07:15 – 08:15 – 09:15 – 09:45 – 10:15 – 12:15 – 13:15 – 14:15 – 15:00 – 15:15 – 16:15 – 17:00 – 18:15 – 19:00 – 20:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 07:30 – 09:40 – 11:10(ΜΕΣΩ ΕΔΕΣΣΑΣ) – 13:10 – 15:40 – 17:40 – 19:40
ΣΚΥΔΡΑ -ΑΘΗΝΑ 08:15 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΚΥΔΡΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΚΑΛΗ-ΑΝΥΔΡΟ-ΜΑΝΔΑΛΟ 07:00 – 08:30 – 12:00 – 14:30
ΣΚΥΔΡΑ-ΡΙΖΟ-ΛΟΥΤΡΟΧΩΡΙ-ΑΡΣΕΝΙ-ΠΕΤΡΙΑ 07:30 – 13:30
ΣΚΥΔΡΑ-ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΑ 07:20 – 11:40 – 12:35 – 16:10 – 20:05
ΣΚΥΔΡΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ 08:10 – 09:35 – 14:35 – 17:35 – 18:35 – 21:05
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 13:00 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 07:15 – 09:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 09:00 – 10:15 – 12:15 – 13:00 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΚΥΔΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08:15 – 09:00 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΕΔΕΣΣΑ 10:00 – 11:00 – 13:00 – 15:00 – 17:00 – 19:00 – 21:00
ΣΚΥΔΡΑ – ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 08:15 – 09:00 – 11:15 – 14:15 – 15:00 – 16:15 – 17:00 – 17:15 – 18:15 – 19:00 – 20:15
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΡΙΔΑΙΑ 11:30 – 15:30 – 17:30 – 19:30
ΣΚΥΔΡΑ – ΑΘΗΝΑ 12:15