ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλλαγές ώρας δρομολογίων απο 14/12/23

Αλλαγές ώρας δρομολογίων τις καθημερινές ,από την Πέμπτη 14/12/2023 :

– Από Θεσσαλονίκη προς Κρύα Βρύση αντί για 18:30 στις 18:45 .
– Από Γιαννιτσά προς Κρύ Βρύση αντί για 19:15 στις 19:30 .
Από Κρύα Βρύση Προς Γιαννιτσά Αντί για 19:45 στις 20:00 .
– Από Γιαννιτσά προς Κρύα Βρύση αντί για 20:15 στις 20:30 .