ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ

Η πρώτη, ήπια, αναπροσαρμογή στην τιμή του εισιτηρίου, μετά από 14 χρόνια, τίθεται σε ισχύ κατόπιν υπουργικής απόφασης που δημοσιεύτηκε...

Συνεχίστε να διαβάζετε