ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ Covid-19

Σας γνωστοποιούμε ότι, από τις 5/3/2022, παύει να υφίσταται ο περιορισμός στις θέσεις επιβαινόντων,που είχε εφαρμοστεί ως μέτρο αντιμετώπισης για την εξάπλωση του Covid-19.
Πλέον,η μέγιστη πληρότητα των λεωφορείων ΚΤΕΛ επανέρχεται στο 100%.