ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΙΟΚΤΟΝΟ ΠΡΟΪΟΝ

– Τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ είναι στην πλειονότητα τους σχεδόν καινούρια, με εξωτερικό κλιματισμό και όχι με κλιματισμό με εσωτερικό ανακυκλωμένο αέρα.
– Συνεχής απολύμανση των λεωφορείων με διοξείδιο του χλωρίου από εξειδικευμένο συνεργείο
– Σημείο με αντισηπτικό σε όλα τα λεωφορεία και σε όλους τους σταθμούς των ΚΤΕΛ.
– Έλεγχος επιβιβάσεων, αποφυγή συνωστισμού
– Ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων
– Χρήση μάσκας από όλους τους οδηγούς και όλους τους επιβάτες
– Συνεχής εισροή καθαρού αέρα από τις καταπακτές ή το παράθυρο του οδηγού
– Διαρκής αλλαγή φίλτρων αέρα