ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ

Διεύθυνση : Π. Μελά & Φιλίππου 31

Τ.Κ.: 582 00 Έδεσσα

Πληροφορίες:

Fax: 23810 23711

Τηλέφωνο: 23810 22800

e-mail:ktelpellas@yahoo.gr
Προς

 

Κον Διευθυντή

 

Αφορά:

Διενέργεια μαθητικών εκδρομών

Αξιότιμε κε Διευθυντή,

Η εταιρία μας διαθέτει ένα δυναμικό 74 λεωφορείων, ενταγμένων στο ΚΤΕΛ καθώς και 3 τουριστικών λεωφορείων.

Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται πάντα διαθεσιμότητα λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των σχολείων.

 

Η ποιότητα των υπηρεσιών της, επιτυγχάνεται:

 

Με την χρήση ενός σχεδόν πλήρως ανανεωμένου στόλου λεωφορείων, η μέση ηλικία των οποίων ανέρχεται σε μόλις 6 έτη!

Με τη χρήση ενός μεγάλου αριθμού λεωφορείων προσβάσιμων σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Με την χρήση λεωφορείων, που στο σύνολο τους διαθέτουν ζώνες ασφαλείας.

Με την χρήση λεωφορείων, που κατά τον τύπο του αμαξώματος τους, επιτρέπεται να μεταφέρουν μαθητές – ήτοι μη διώροφων λεωφορείων.

Με την ασφάλιση της αστικής τους ευθύνης για τους επιβαίνοντες σε ποσό χωρίς περιορισμό, κάτι φυσικά που κοστίζει
στην εταιρία μας πάρα πολλά χρήματα και που δεν προσφέρεται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, παρά μόνο
κατ΄ εξαίρεση. Το προνόμιο αυτό δε το απολαμβάνουμε λόγω της ασφαλίσεως μας σε ίδιο ασφαλιστικό φορέα των ΚΤΕΛ ΑΕ της Βόρειας Ελλάδας.

Με την τήρηση του ειδικού ορίου ταχύτητας των 80 χ/ω, γεγονός που οφείλεται τόσο στο συνειδητοποιημένο προσωπικό
των λεωφορείων μας όσο και στην άνεση που μας δίνει ο μεγάλος αριθμός των διατιθέμενων λεωφορείων μας, ώστε
να εκτελέσουμε μεγάλο αριθμό δρομολογίων.

Με το έμπειρο στη μεταφορά μαθητών προσωπικό των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων μας, αφού αυτό άλλωστε
από πάντα μεταφέρει τους μαθητές των σχολείων σε ολόκληρο τον νομό.

Όλα αυτά μπορούν και επιτυγχάνονται μόνο υπό τον συντονισμό και την καθοδήγηση ενός πολυάριθμου και έμπειρου

προσωπικού εδάφους, ήτοι του γραφείου κίνησης, το οποίο έχει ειδική σεμιναριακή εκπαίδευση στη διακίνηση επιβατών

(logistics επιβατών) και είναι σε θέση όχι μόνο να σχεδιάζει και να οργανώνει τις ομαλές ροές των επιβατών αλλά

να επεμβαίνει ρυθμιστικά σε κάθε αταξία, που θεωρητικά θα μπορούσε να προκληθεί, όταν εκτελείται καθημερινά

ένα τέτοιο έργο (π.χ. άμεση ενεργοποίηση αναπληρωματικού λεωφορείου σε περίπτωση βλάβης, μικροατυχήματος, κλπ.).

 

Κατόπιν αυτών των πλεονεκτημάτων επιτρέψτε μας να θεωρούμε την επιστολή μας αυτή καθώς και τη διάθεση μας να

εκτελέσουμε τις σχολικές εκδρομές των μαθητών του νομού μας όχι απλά ως έχουσα σκοπό το οικονομικό όφελος

της εταιρίας μας αλλά και ως εκδήλωση της κοινωνικής της ευθύνης για το καλό της νεολαίας του νομού μας,

αφού γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα μοναδικά πλεονεκτήματα της εταιρίας μας δεν προσφέρονται στον Νομό μας από κάποιον άλλον φορέα.

Πρόθυμοι για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία.

Διατελούμε

Με τιμή

Γρηγόριος Γουστέρης

Πρόεδρος