ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 2023

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ 2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

Έκθεση διαχείρισης ΔΣ_Κτελ Πελλας_2022

ΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ 2022