ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

10:57 am
|
Comments off
|

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 22/2016 /11-11-2016 απόφαση, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7 η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Έδεσσα – Π. Μελά & Φιλίππου 31 – με θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των από πρόσωπο που είχαν εξουσιοδοτήσει νόμιμα με ιδιωτικό έγγραφο ειδικής εντολής. Μέτοχοι που δε θα συμμορφωθούν με τα παραπάνω μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο Δ.Σ. της εταιρείας, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στην γραμματεία της ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε. μέχρι την 12 […]

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ (ΑΘΗΝΑ)

6:23 pm
|
Comments off
|

Παραλάβετε τα εισιτήριά σας γρηγορότερα κι ευκολότερα από τα νέα εκδοτήρια εισιτηρίων των ΚΤΕΛ στην οδό Σωκράτους 59 στην Ομόνοια.
( Παράλληλα λειτουργεί και το εκδοτήριο στο ΚΤΕΛ του Κηφισού)

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-5237889, 210-5233810 και 210-5246805.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 7:00 – 17:15 και Σάββατο: 7:30 έως 15:30.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΖΩΩΝ

8:28 am
|
Comments off
|

Σε εφαρμογή της με αριθ. Β/41804/4443/2011 απόφασης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της από 21/10/2011 απόφασης του Δ.Σ. της εταιρίας αποφασίστηκε και επιτρέπεται η μεταφορά ζώων αναπήρων και μικρών κατοικίδιων ζώων εντός του χώρου των επιβατών με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Το ζώο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλο και ασφαλές κλουβί μεταφοράς διαστάσεων 50 x 40 x 35 εκατοστά, το οποίο να αναγράφει υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, την δ/νση κατοικίας του, το τηλέφωνο και να συνοδεύεται από το διαβατήριο ή το βιβλιάριο υγείας του με πρόσφατη θεώρηση.

2) Αν πρόκειται για ζώα συνοδείας τυφλών, πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά φίμωτρο καθ’ όλη την διάρκεια της μεταφοράς.

3) Η μεταφορά επιτρέπεται μέχρι 2 ζώα ανά λεωφορείο.

4) Η μεταφορα γίνεται σε δρομολόγια που καλύπτουν το 30% του συνόλου των διαδρομών και είναι εξ αρχής προσδιορισμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ενόχλησης αλλεργικών επιβατών.

Τα δρομολόγια που προσδιορίστηκαν είναι τα εξής:

-Από Έδεσσα προς Αθήνα 09:00 πμ,
-Από Αθήνα προς Έδεσσα 09:00 πμ

-Από Έδεσσα προς Θεσ/νίκη 10:00 πμ, 11:00 πμ, 16:00 μμ,
20:00 μμ
-Από Θεσ/νίκη προς Έδεσσα 10:00 πμ, 11:00 πμ, 16:00 μμ,
20:00 μμ

-Από Γιαννιτσά προς Θεσ/νίκη 06:00 πμ, 08:15 πμ,10:15 πμ,
12:15 μμ,14:15μμ, 16:15 μμ,18:45μ.μ, 20:45 μμ
-Από Θεσ/νίκη προς Γιαννιτσά, 06:00 πμ, 08:00 πμ,10:00 πμ, 11:00μμ,15:30 μμ,16:00 μμ,17:30 μμ & 20:00 μμ

-Από Κρύα Βρύση προς Θεσ/νίκη 8:10 πμ
-Από Θεσ/νίκη προς Κρύα Βρύση, 19:30 μμ

-Από Αριδαία προς Θεσ/νίκη, 10:30 πμ & 18:30μμ
-Από Θεσ/νίκη προς Αριδαία, 10:30 πμ & 18:30 […]

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Σ. ΚΤΕΛ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.

11:55 am
|
Comments off
|

[…]